Välkommen till Huddinge Elteknik AB Huel.se

Huddinge Elteknik AB

Huddinge Elteknik AB konstruerar och levererar el-, styr- och reglerutrustningar för VA, energi- och gasanläggningar inom kommuner och industrier.
Vårt gedigna processkunnande inom VA-industrin kombinerat med en entreprenadverksamhet låter oss genomföra projekt från idé till färdig anläggning där samma personer följer projekten från start till mål.
Redan från starten var vår inriktning automatikskåptillverkning till VA-industrin, som på den tiden bestod av reläsystem.
Det går även bra att besöka Huel.se